محمد جلیلی

محمد جلیلی


برنامه نویس سایت، موبایل و سرور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه تهران

شبکه عصبی

آموزش شبکه های عصبی مصنوعی

 امروزه شبکه های عصبی مصنوعی به کمک بشر آمده اند تا با یادگیری و حل بسیاری از مشکلات طاقت فرسا و تکراری ما، بخشی از سختی های زندگی امروزی را حل کنند  در این دوره با استفاده از زیان برنامه نویسی پایتون چگونگی طراحی و پیاده سازی شبکه های مختلف مصنوعی آموزش داده شده است