محمد جلیلی

محمد جلیلی


برنامه نویس سایت، موبایل و سرور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه تهران

لاراول

لاراول بهترین فریم ورک تحت وب است

لاراول یکی از مهم تری فریم ورک های تحت وب هست که این سایت هم با کمک آن پیاده سازی شده است در این آموزش سعی شده تمامی مطالب بدون کم و کاست به شما آموزش داده شود