فردین قربانی

فردین قربانی


برنامه نویس نرم افزار و سخت افزار، یادگیری ماشین و عکاس

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات، دانشگاه علم و صنعت

مفاهیم مقدماتی یادگیری ماشین

یادگیری ماشین مطالعۀ الگوریتم‌هایی است که به برنامه‌های کامپیوتری اجازه می‌دهد از طریق تجاربی که بدست می‌آورند، بطور  خودکار پیشرفت کنند . در این فایل ما سعی کرده ایم به سادگی این مفاهیم را به شما منتقل کنیم .